Logo

Elektronizacja zamówień publicznych

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

Presenter

Mr Piotr Trębicki

Radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Od wielu lat w sposób szczególny specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych. Ma na swoim koncie liczne i spektakularne sukcesy w doradztwie w uzyskiwaniu zamówień o wielomilionowych wartościach.

W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej reprezentował swoich Klientów, jako pełnomocnik na rozprawach przed zespołami arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi w najbardziej doniosłych dla państwa polskiego i głośnych medialnie postępowaniach.

Jest autorem i wykładowcą cykli szkoleniowych z zakresu Prawa zamówień publicznych dla działów zamówień, pracowników oraz przedstawicieli regionalnych Klientów. Zakres tych szkoleń koncentruje się w szczególności na praktycznych aspektach pozyskiwania bądź udzielania zamówień publicznych.

Wykładał na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej. Wielokrotnie, zarówno w trakcie zamkniętych, jak i otwartych warsztatów, szkolił pracowników polskich i zagranicznych firm (m. in. międzynarodowe koncerny, spółki notowane na GPW w Warszawie).
Presenter

Mrs Joanna Hołowińska

Adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prawie procesowym.

W Kancelarii odpowiedzialna jest za kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie zamówień publicznych, wsparcie wykonawców w sporządzaniu środków ochrony prawnej (protestów, odwołań i skarg), reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz doradztwo dla zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań.

Jej doświadczenie obejmuje również m.in. przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych i gospodarczych, sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnych i gospodarczych, występowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz jest autorem publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.